ιστορία

 • Το Βιολί
  Το Βιολί

  ... είναι έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι. Το συνολικό μήκος του οργάνου είναι περίπου 60 εκ., ενώ το μήκος του ηχείου μόνο 35 εκ. Το ηχείο μοιάζει σχηματικά με τον αριθμό 8 και απαρτίζεται από δύο κυρτά και ένα κοίλο μέρος.

κατασκευή

 • Ο Πυθαγόρας και η αρμονική στήλη
  Ο Πυθαγόρας και η αρμονική στήλη

  Αρμονική στήλη είναι μία σειρά από πολλαπλάσιες συχνότητες-φθόγγους-τονικά ύψη που διαμορφώνουν το ηχόχρωμα των ήχων. Ένα σώμα-όργανο  το οποίο ταλαντώνεται σε μία κύρια συχνότητα-τονικό ύψος εκτελεί σύνθετες ταλαντώσεις με αποτέλεσμα να παράγει παράλληλα πολλαπλάσιες συχνότητες της θεμελίου ή πρώτου αρμονικού.  

 • Λίγα λόγια για τον Ήχο
  Λίγα λόγια για τον Ήχο

  Ο ήχος έχει περισσότερες ιδιότητες και δυνάμεις απ' ότι συνήθως αντιλαμβανόμαστε. Σκεφτείτε ότι κάποιος ρυθμός μπορεί να μας μεταβάλει τα συναισθήματα, ή ότι κάποιος ήχος μπορεί να επιδράσει στην ύλη. Οι αρχαίοι φαίνεται να ήξεραν αρκετά περισσότερα για τον ήχο από απλά τραγουδάκια...